Cursussen International Ship and Port Facility Code (ISPS)

1.Algemene informatie

1.1 Erkenning RSO

Leyssens security gcv is erkend door het Ministerie van Mobiliteit als ‘Recognised Security Organisation’ (RSO) voor de toepassing van de ISPS Code in België.
Leyssens security gcv is eveneens erkend als RSO in DRC Congo.
Het volgen van de cursussen en slagen in de tests geven recht op internationaal erkende diploma’s.

1.2 Mogelijkheden wat betreft plaats waar cursussen gegeven worden

Alle cursussen kunnen gegeven worden:
In de lokalen ter beschikking gesteld door Leyssens-security gcv
In eigen lokalen van de klant:
Geen meerprijs mits voorziening van Beamer en scherm, bord of flipover en stiften.
De klant zorgt zelf voor alle maatregelen om de corona richtlijnen te respecteren.
Wel kilometervergoeding.
In beide gevallen moeten de Covid maatregelen gerespecteerd worden.

2 Overzicht

2.1 nieuwe ISPS Cursussen PFSO Volgens de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB (België)

2.1.1 Nieuwe ISPS Cursus PFSO NAMB (België)

2.1.1.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Intro
Module 2Context
Module 3 Risico analyse (PFSA)
Module 4 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 5 Security Maatregelen, procedures
Module 6 Security Awareness
Module 7 Security Training
Module 8 Security response plan
Module 9 Afsluiting-feedback

2.1.1.2 Duur van de cursus
3 dagen 20 uur
Inbegrepen oefening

2.1.1.3 Modaliteiten
Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
-Voorwaarden
Voorleggen van uw uittreksel uit het strafregister model 596.1
De kandidaat moet aanwezig zijn tijdens de cursus.
-De cursus moet klassikaal gegeven worden.

-Een Test is opgelegd. De kandidaat moet slagen in de test om het PFSO certificaat te verkrijgen.
2.1.1.4 prijzen
990 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen loklen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.1.1.5 certificaat
Het PFSO certificaat wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.1.2 Nieuwe ISPS Cursus Refresher PFSO NAMB (België)

Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
De cursus is bestemd voor de houders van een PFSO certificaat.
Vanaf 01 januari 2021 krijgt het PFSO certificaat een houdbaarheids termijn van 5 jaar. Om dit certificaat te verlengen dient de houder een opfrissingscursus te volgen: de PFSO Refresher cursus NAMB.
Een PFSO certificaat dat ouder is dan 5 jaar, dient tegen 2023 verlengd te worden door het volgen van een Refresher opleiding

2.1.2.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Intro
Module 2Context
Module 3 Risico analyse (PFSA)
Module 4 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 5 Crisis en incidenten beheer
Module 6 Security Training
Vragenronde

2.1.2.2 Duur van de cursus

8 uur
Inbegrepen Vragenronde

2.1.1.3 Modaliteiten

Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
-Geen test opgelegd.

2.1.2.3 prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.1.2.4 certificaat

Het Refresher PFSO certificaat wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

 2.2 ISPS Cursussen volgens de ‘Model Courses’ van de internationale Maritieme organisatie (IMO)

Voor de cursussen PFSO IN BELGIË dienen de richtlijnen van het NAMB gevolgd (onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB) en moet de cursus vermeld in 2.1 hierboven gevolgd worden om een Belgisch certificaat PFSO te verkrijgen.
AL DE ISPS CURSUSSEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE ‘MODEL COURSES IMO’ WORDEN SLECHTS INGERICHT VOOR EEN MINIMUM VAN 4 CURSISTEN.
INDIVIDUELE CURSUSSEN VOLGENS OFFERTE.

2.2.1 ISPS cursus Port Facility Security Officer (PFSO) (internationaal)
(Model course 3.21 IMO)

2.2.1.1 Overzicht van de CURSUS

Module 1 Terrorisme dreiging
Module 2 Maritieme security politiek
Module 3 Security verantwoordelijkheden
Module 4 Port Facility Security Assessment (PFSA)
Module 5 Security uitrusting van een haveninstallatie
Module 6 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 7 Identificatie van dreigingen herkenning en riposte
Module 8 Security activiteiten van de Port Facility (PF)
Module 9 Paraatheid voor noodtoestanden
Module 10. Security administratie
Module 11. Security opleiding

2.2.1.2 Duur van de cursus

3 Dagen 18 hr (+inbegrepen een kaderoefening ½ dag)
Noot: Bedrijfseigen toepassing kaderoefening+ 1 dag voorbereiding (de nodige gegevens moeten één week vooraf door de klant ter beschikking gesteld worden)

2.2.1.3 prijzen

1200 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.1.4 certificaat

Het PFSO certificaat IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.
VOOR PFSO IN BELGIË: ZIE PRAGRAAF 2.1

2.2.2 ISPS cursus Personeel van de Port Facility met security taken (internationaal)

(Model course 3.24 IMO)

2.2.2.1 Overzicht van de cursus

Module 1. Doel. Algemeenheden
Module 2. Kennis van de actuele dreigingen
Module 3. Identificatie en detectie van wapens en gevaarlijke stoffen of tuigen
Module 4. Identificatie van de karakteristieken en gedragingen van personen die een risico voor de beveiliging kunnen vormen
Module 5. Technieken gebruikt om de security maatregelen te omzeilen
Module 6. Toezicht op zeelieden en passagiers
Module 7. Verbindingen gepaard gaande met security (op basis van de gegevens van de haveninstallatie)
Module 8. Werking van de security uitrusting en systemen (op basis van de gegevens van de haveninstallatie)
Module 9. Inspectietechnieken, controletechnieken en toezicht
Module 10. Paraatheid bij noodtoestanden

2.2.2.2 Duur van de cursus
1 dag (9hr)

2.2.2.3 prijzen
790 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aan gerekend.

2.2.2.4 certificaat

Het ISPS certificaat voor Port Facility personeel met security taken IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.3 ISPS cursus Uitvoerend Personeel van de Port Facility: Awareness (internationaal)
(Model course 3.25 IMO)

2.2.3.1 Overzicht van de cursus

Module1 De ISPS Code: algemeenheden
Module2 Betekenis en implicaties van de verschillende security niveau’s
Module3 Identificatie en detectie van wapens en gevaarlijke stoffen en tuigen
Module4 Identificatie van karakteristieken en het gedrag van personen die de security in het gedrang kunnen brengen
Module5 Technieken gebruikt om de securitymaatregelen te omzeilen.

2.2.3.2 Duur van de cursus
½ dag 4 hr

2.2.3.3 prijzen
290 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.2.4 certificaat

Het ISPS certificaat Awarereness Port Facility personeel IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.4 ISPS cursus Company Security Officer (CSO) (internationaal)
(Model course 3.20 IMO)

2.2.4.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Terrorisme dreiging
Module 2 Maritieme securitypolitiek
Module 3 Security verantwoordelijkheden
Module 4 Ship Security Assessment (SSA)
Module 5 Security uitrusting van het schip
Module 6 Ship Security Plan (PFSP)
Module 7 Identificatie van dreigingen herkenning en riposte
Module 8 Securityactiviteiten van het schip
Module 9 Paraatheid voor noodtoestanden
Module 10. Security administratie
Module 11. Securityopleiding

2.2.4.2 Duur van de cursus

3 dagen 18 Hr

2.2.4.3 prijzen
1200 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.3.4 certificaat

Het ISPS certificaat Company Security Officer IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.5 ISPS course seafarers with security Duties (internationaal)
(Model Course 3.26 IMO)

2.2.5.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Introduction
Module 2 Maritime security Policy
Module 3 Security responsibilities
Module 4 Ship security assessment
Module 5 Security equipment
Module 6 Threat recognition, and response
Module 7 Ship security actions
Module 8 Emergency preparedness, Drills, and exercises
Module 9 Security administration

2.2.5.2 Duur van de cursus
2 dagen 10,5 hr

2.2.5.3 prijzen
1100 € (Exclu BTW)

Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.5.4 Certificaat

Het ISPS certificaat Seafarerrs with security duties IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.6 ISPS Course for all seafarers (awareness) (internationaal)
(Model course 3.27 IMO)

2.2.6.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Introduction
Module 2 Maritime Security Policy
Module 3 Security Responsibilities
Module 4 Threat Identification, Recognition, and Response
Module 5 Ship Security Actions
Module 6 Emergency Preparedness, Drills, and Exercises

2.2.5.2 Duur van de cursus

½ dag

2.2.6.3 prijzen
400 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aan gerekend.

2.2.6.4 certificaat
Het ISPS certificaat For all Seafarers IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.7 ISPS Kaderoefeningen (niet geïntegreerd in een cursus)

2.2.7.1 Duur van de Kaderoefening

1dag (inbegrepen opfrissing ISPS)

2.2.7.2 Bedrijfseigen toepassing

Kaderoefening +2 dagen voorbereiding.

2.2.7.3 prijzen

990 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.3 Cursus Risicoanalyse

2.3.1 Overzicht van de cursus

Module 1Risicoanalyse en Risicobeheersing

Module 2 Risico identificatie

Module 3 Port Facility Security Assessment

Module 4 Risicoanalyse in de bedrijfssfeer

2.3.2 Duur van de cursus

1 dag

2.3.3 Prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

3. Planning Collectieve cursussen

3.1 Collectieve cursussen NAMB 2022

3.1.1 Planning collectieve cursussen PFSO 2022

3.1.1.1 Data

Duur drie dagen

23, 24, 25 februari

20, 21, 22 april

1, 2 ,3 juni

21, 22, 23 september

2, 3, 4 november

3.1.1.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.1.1.3 Inschrijving

Inschrijving via E-mail aan info@leyssens-security.com

3.1.1.4 Prijzen

990 € (Exclu BTW)

3.1.2 Collectieve cursussen Refresher PFSO NAMB (België)

3.1.2.1 Planning collectieve cursussen 2022

Duur één dag

14 februari

11 april

13 juni

12 september

14 november

3.1.2.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.1.2.3 Inschrijving

Inschrijving: via E-mail aan info@leyssens-security.com

3.1.2.4 Prijzen

390 € (Exclu BTW)

3.2 Collectieve cursussen Risicoanalyse

.

3.2.1 Planning collectieve cursussen 2022

Duur één dag

15 februari

19 april

7 juni

20 september

15 november

3.3.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.2.3 Prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend

3.2.4 Inschrijving

Inschrijving: via E-mail aan info@leyssens-security.com