Online ISPS-cursussen Maritieme beveiliging

1. Voor alle zeevarenden

1.1 HUIDIGE BEDREIGINGEN VOOR DE INTERNATIONALE SCHEEPVAART EN PATRONEN

De scheepvaart is altijd, vanaf het allereerste begin, het doelwit geweest van:

Piraterij:

Piraterij is altijd al lang een echt probleem voor de scheepvaart. Elk jaar klimmen er nog steeds piraten aan boord van schepen. In sommige gevallen, stelen ze «alleen» contant geld en kostbaarheden, maar in sommige andere, het is het hele schip dat wordt gekaapt en worden er losgelden gevraagd.

In 1992 openden de IMO en de IMB in Kuala Lumpur, Maleisië, een informatiecentrum (het Piracy Centre) dat aanvallen registreert en de reders adviseert over een eventuele extra bescherming tijdens de reis.

In 2019 lijkt piraterij in de Golf van Aden onder controle tezijn.
Nietteminsiling door het gebied nog steeds vereist dat reders maximale veiligheidsmaatregelen nemen, zelfs het gebruik gewapende bewakers en de steun van de internationale bescherming van de marine. Deze aanwezigheid op zee heeft de afgelopen jaren grotendeels meer aanvallen voorkomen.

In West-Afrika, thij Golf van Guinee werd echter prime piraterij hotspot. Alle schepen die havens in de West-Afrikaanse regio tussen Ivoorkust en de Congo-rivier aanroepen, lopen gevaar voor verschillende niveaus van ernstige criminaliteit. Veiligheidskwesties hebben zeer regelmatig te maken met verstekelingen en overvallen en, vooral voor de Nigeriaanse kust, ook de highjacking van schepen en ontvoering van bemanning.

Andere gebieden waar piraterij nog steeds blijft hangen zijn de noordelijke kustdelen van de Golf van Bengalen en de zuidelijke Filippijnen.

Overval:

Beroving aan boord is een terugkerend fenomeen. Doelwitten zijn nautische equipments (verf, kabels, draden, reserveonderdelen, enz.). Soms zijn sommige havenfaciliteiten ‘beroemd’ om diefstal in hun installaties (grashutten!).

In 2019 is dit risico het grootst op de volgende gebieden:

  • Carraibean:
   • Mexico, Venezuela
  • Zuid-Amerika:
   • Peru, Brazilië
  • West-Afrika:
   • Golf van Guinee (Liberia naar Angola)
  • Oost-Afrika:
   • Noord-Mozambique, Kenia
  • Zuidoost-Azië:
   • Maleisië (alle gebieden),
   • Singapore (ankergebieden),
   • Indonesië (Sumatra’s oostkust, oostelijk en westelijk Kalimantan)
   • De zuidelijke Filippijnen.

1.2 LEYSSENS SECURITY GCV KAN HELPEN OM DE BEVEILIGING VAN DE ZEEVAART IN ‘HIGH RISK ZONES’ TE VERZEKEREN MET ‘ONLINE’ CURSUSSEN MARITIEME VEILIGHEID VOOR ZEEVARENDEN

De bedreigingen voor de internationale scheepvaart kunnen, structurele maritieme maatregelen zoals anti-boardingsystemen, gewapende bewakers aan boord en zelfs escortes door marineschepen noodzaken. Maar er kan ook een dringende behoefte ontstaan aan informatie en de bijkomende vorming van de bemanning om hen voor te bereiden op de uitdagingen van het varen door een risicogebied.

LEYSSENS SECURITY gcv heeft ‘online’ cursussen ontwikkeld voor Maritime beveiliging.
Deze cursussen bieden een oplossing voor de onmiddellijke behoeften voor verschillende cursussen op het gebied van maritieme beveiliging, waar ook het schip zich in op de werelzeëen bevindt en wanneer ook dat het nodig is. Overal waar er een internetverbinding is, kunnen de cursussen worden georganiseerd. Alles wat je nodig hebt is internetverbinding, een laptop, pen en papier.

LEYSSENS SECURITY gcv presenteert de volgende ‘online’ cursussen voor de internationale Maritieme gemeenschap:

 • Company Security Officer (CSO) (Model Course 3.20 IMO). (Inclusief de best beheerpraktijken om piraterij af te schrikken) (1490 €)
 • Beveiliging Course voor zeevarenden met beveiligingstaken (Model Cursus 3.26 IMO) (Inclusief de best management praktijken om piraterij af te schrikken) (800 €)
 • Security Course voor alle zeevarenden (Model Cursus 3.27 IMO) (400 €)

Alle cursussen volgen de normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat te behalen.

2. Online Maritieme beveiligingscursussen voor al het personneel van de Haveninstallaties

Leyssens Security presenteert de mogelijkheid voor de ISPS-vorming van al het personeel van de Haveninstallatie zonder beperkingen van de Covid19 pandemie door onlinecursussen voor:

 • Port Facility Security Officer (PFSO) (Model cursus 3.21 IMO) (1490 €)
 • Security Awareness training of Port Facility personnel with designated security duties (Model cursus 3.24 IMO) (800€)
 • Security awareness for all Port Facility personnel (Model cursus 3.25 IMO) (400 €)

Alle cursussen volgen de normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat te behalen.