Cursussen International Ship and Port Facility Code (ISPS)

1.Algemene informatie

1.1 Erkenning RSO

Leyssens security gcv is erkend door het Ministerie van Mobiliteit als ‘Recognised Security Organisation’ (RSO) voor de toepassing van de ISPS Code in België.
Leyssens security gcv is eveneens erkend als RSO in DRC Congo.
Het volgen van de cursussen en slagen in de tests geven recht op internationaal erkende diploma’s.

1.2 Mogelijkheden wat betreft plaats waar cursussen gegeven worden

Alle cursussen kunnen gegeven worden:
In de lokalen ter beschikking gesteld door Leyssens-security gcv
In eigen lokalen van de klant:
Geen meerprijs mits voorziening van Beamer en scherm, bord of flipover en stiften.
De klant zorgt zelf voor alle maatregelen om de corona richtlijnen te respecteren.
Wel kilometervergoeding.
In beide gevallen moeten de Covid maatregelen gerespecteerd worden.

2 Overzicht

2.1 nieuwe ISPS Cursussen PFSO Volgens de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB (België)

2.1.1 Nieuwe ISPS Cursus PFSO NAMB (België)

2.1.1.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Intro
Module 2Context
Module 3 Risico analyse (PFSA)
Module 4 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 5 Security Maatregelen, procedures
Module 6 Security Awareness
Module 7 Security Training
Module 8 Security response plan
Module 9 Afsluiting-feedback

2.1.1.2 Duur van de cursus
3 dagen 20 uur
Inbegrepen oefening

2.1.1.3 Modaliteiten
Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
-Voorwaarden
Voorleggen van uw uittreksel uit het strafregister model 596.1
De kandidaat moet aanwezig zijn tijdens de cursus.
-De cursus moet klassikaal gegeven worden.

-Een Test is opgelegd. De kandidaat moet slagen in de test om het PFSO certificaat te verkrijgen.
2.1.1.4 prijzen
990 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen loklen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.1.1.5 certificaat
Het PFSO certificaat wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.1.2 Nieuwe ISPS Cursus Refresher PFSO NAMB (België)

Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
De cursus is bestemd voor de houders van een PFSO certificaat.
Vanaf 01 januari 2021 krijgt het PFSO certificaat een houdbaarheids termijn van 5 jaar. Om dit certificaat te verlengen dient de houder een opfrissingscursus te volgen: de PFSO Refresher cursus NAMB.
Een PFSO certificaat dat ouder is dan 5 jaar, dient tegen 2023 verlengd te worden door het volgen van een Refresher opleiding

2.1.2.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Intro
Module 2Context
Module 3 Risico analyse (PFSA)
Module 4 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 5 Crisis en incidenten beheer
Module 6 Security Training
Vragenronde

2.1.2.2 Duur van de cursus

8 uur
Inbegrepen Vragenronde

2.1.1.3 Modaliteiten

Deze cursus volgt de richtlijnen van onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB en is erkend door het NAMB.
-Geen test opgelegd.

2.1.2.3 prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.1.2.4 certificaat

Het Refresher PFSO certificaat wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

 2.2 ISPS Cursussen volgens de ‘Model Courses’ van de internationale Maritieme organisatie (IMO)

Voor de cursussen PFSO IN BELGIË dienen de richtlijnen van het NAMB gevolgd (onderrichting nr 2020/35 Van 08/10/2020 van het NAMB) en moet de cursus vermeld in 2.1 hierboven gevolgd worden om een Belgisch certificaat PFSO te verkrijgen.
AL DE ISPS CURSUSSEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE ‘MODEL COURSES IMO’ WORDEN SLECHTS INGERICHT VOOR EEN MINIMUM VAN 4 CURSISTEN.
INDIVIDUELE CURSUSSEN VOLGENS OFFERTE.

2.2.1 ISPS cursus Port Facility Security Officer (PFSO) (internationaal)
(Model course 3.21 IMO)

2.2.1.1 Overzicht van de CURSUS

Module 1 Terrorisme dreiging
Module 2 Maritieme security politiek
Module 3 Security verantwoordelijkheden
Module 4 Port Facility Security Assessment (PFSA)
Module 5 Security uitrusting van een haveninstallatie
Module 6 Port Facility Security Plan (PFSP)
Module 7 Identificatie van dreigingen herkenning en riposte
Module 8 Security activiteiten van de Port Facility (PF)
Module 9 Paraatheid voor noodtoestanden
Module 10. Security administratie
Module 11. Security opleiding

2.2.1.2 Duur van de cursus

3 Dagen 18 hr (+inbegrepen een kaderoefening ½ dag)
Noot: Bedrijfseigen toepassing kaderoefening+ 1 dag voorbereiding (de nodige gegevens moeten één week vooraf door de klant ter beschikking gesteld worden)

2.2.1.3 prijzen

1200 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.1.4 certificaat

Het PFSO certificaat IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.
VOOR PFSO IN BELGIË: ZIE PRAGRAAF 2.1

2.2.2 ISPS cursus Personeel van de Port Facility met security taken (internationaal)

(Model course 3.24 IMO)

2.2.2.1 Overzicht van de cursus

Module 1. Doel. Algemeenheden
Module 2. Kennis van de actuele dreigingen
Module 3. Identificatie en detectie van wapens en gevaarlijke stoffen of tuigen
Module 4. Identificatie van de karakteristieken en gedragingen van personen die een risico voor de beveiliging kunnen vormen
Module 5. Technieken gebruikt om de security maatregelen te omzeilen
Module 6. Toezicht op zeelieden en passagiers
Module 7. Verbindingen gepaard gaande met security (op basis van de gegevens van de haveninstallatie)
Module 8. Werking van de security uitrusting en systemen (op basis van de gegevens van de haveninstallatie)
Module 9. Inspectietechnieken, controletechnieken en toezicht
Module 10. Paraatheid bij noodtoestanden

2.2.2.2 Duur van de cursus
1 dag (9hr)

2.2.2.3 prijzen
790 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aan gerekend.

2.2.2.4 certificaat

Het ISPS certificaat voor Port Facility personeel met security taken IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.3 ISPS cursus Uitvoerend Personeel van de Port Facility: Awareness (internationaal)
(Model course 3.25 IMO)

2.2.3.1 Overzicht van de cursus

Module1 De ISPS Code: algemeenheden
Module2 Betekenis en implicaties van de verschillende security niveau’s
Module3 Identificatie en detectie van wapens en gevaarlijke stoffen en tuigen
Module4 Identificatie van karakteristieken en het gedrag van personen die de security in het gedrang kunnen brengen
Module5 Technieken gebruikt om de securitymaatregelen te omzeilen.

2.2.3.2 Duur van de cursus
½ dag 4 hr

2.2.3.3 prijzen
290 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.2.4 certificaat

Het ISPS certificaat Awarereness Port Facility personeel IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.4 ISPS cursus Company Security Officer (CSO) (internationaal)
(Model course 3.20 IMO)

2.2.4.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Terrorisme dreiging
Module 2 Maritieme securitypolitiek
Module 3 Security verantwoordelijkheden
Module 4 Ship Security Assessment (SSA)
Module 5 Security uitrusting van het schip
Module 6 Ship Security Plan (PFSP)
Module 7 Identificatie van dreigingen herkenning en riposte
Module 8 Securityactiviteiten van het schip
Module 9 Paraatheid voor noodtoestanden
Module 10. Security administratie
Module 11. Securityopleiding

2.2.4.2 Duur van de cursus

3 dagen 18 Hr

2.2.4.3 prijzen
1200 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.3.4 certificaat

Het ISPS certificaat Company Security Officer IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.5 ISPS course seafarers with security Duties (internationaal)
(Model Course 3.26 IMO)

2.2.5.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Introduction
Module 2 Maritime security Policy
Module 3 Security responsibilities
Module 4 Ship security assessment
Module 5 Security equipment
Module 6 Threat recognition, and response
Module 7 Ship security actions
Module 8 Emergency preparedness, Drills, and exercises
Module 9 Security administration

2.2.5.2 Duur van de cursus
2 dagen 10,5 hr

2.2.5.3 prijzen
1100 € (Exclu BTW)

Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.2.5.4 Certificaat

Het ISPS certificaat Seafarerrs with security duties IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.6 ISPS Course for all seafarers (awareness) (internationaal)
(Model course 3.27 IMO)

2.2.6.1 Overzicht van de cursus

Module 1 Introduction
Module 2 Maritime Security Policy
Module 3 Security Responsibilities
Module 4 Threat Identification, Recognition, and Response
Module 5 Ship Security Actions
Module 6 Emergency Preparedness, Drills, and Exercises

2.2.5.2 Duur van de cursus

½ dag

2.2.6.3 prijzen
400 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aan gerekend.

2.2.6.4 certificaat
Het ISPS certificaat For all Seafarers IMO (internationaal) wordt door Leyssens security afgeleverd en is erkend door het NAMB.

2.2.7 ISPS Kaderoefeningen (niet geïntegreerd in een cursus)

2.2.7.1 Duur van de Kaderoefening

1dag (inbegrepen opfrissing ISPS)

2.2.7.2 Bedrijfseigen toepassing

Kaderoefening +2 dagen voorbereiding.

2.2.7.3 prijzen

990 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

2.3 Cursus Risicoanalyse

2.3.1 Overzicht van de cursus

Module 1Risicoanalyse en Risicobeheersing

Module 2 Risico identificatie

Module 3 Port Facility Security Assessment

Module 4 Risicoanalyse in de bedrijfssfeer

2.3.2 Duur van de cursus

1 dag

2.3.3 Prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend.

3. Planning Collectieve cursussen

3.1 Collectieve cursussen NAMB 2022

3.1.1 Planning collectieve cursussen PFSO 2022

3.1.1.1 Data

Duur drie dagen

23, 24, 25 februari

20, 21, 22 april

1, 2 ,3 juni

21, 22, 23 september

2, 3, 4 november

3.1.1.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.1.1.3 Inschrijving

Inschrijving via E-mail aan info@leyssens-security.com

3.1.1.4 Prijzen

990 € (Exclu BTW)

3.1.2 Collectieve cursussen Refresher PFSO NAMB (België)

3.1.2.1 Planning collectieve cursussen 2022

Duur één dag

14 februari

11 april

13 juni

12 september

14 november

3.1.2.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.1.2.3 Inschrijving

Inschrijving: via E-mail aan info@leyssens-security.com

3.1.2.4 Prijzen

390 € (Exclu BTW)

3.2 Collectieve cursussen Risicoanalyse

.

3.2.1 Planning collectieve cursussen 2022

Duur één dag

15 februari

19 april

7 juni

20 september

15 november

3.3.2 Lokalisatie:

Scheepvaartschool Cenflumarin Antwerpen (Linkeroever)
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

3.2.3 Prijzen

390 € (Exclu BTW)
Voor de cursussen in de eigen lokalen van de klant wordt verplaatsingsvergoeding aangerekend

3.2.4 Inschrijving

Inschrijving: via E-mail aan info@leyssens-security.com

Online ISPS-cursussen Maritieme beveiliging

1. Voor alle zeevarenden

1.1 HUIDIGE BEDREIGINGEN VOOR DE INTERNATIONALE SCHEEPVAART EN PATRONEN

De scheepvaart is altijd, vanaf het allereerste begin, het doelwit geweest van:

Piraterij:

Piraterij is altijd al lang een echt probleem voor de scheepvaart. Elk jaar klimmen er nog steeds piraten aan boord van schepen. In sommige gevallen, stelen ze «alleen» contant geld en kostbaarheden, maar in sommige andere, het is het hele schip dat wordt gekaapt en worden er losgelden gevraagd.

In 1992 openden de IMO en de IMB in Kuala Lumpur, Maleisië, een informatiecentrum (het Piracy Centre) dat aanvallen registreert en de reders adviseert over een eventuele extra bescherming tijdens de reis.

In 2019 lijkt piraterij in de Golf van Aden onder controle tezijn.
Nietteminsiling door het gebied nog steeds vereist dat reders maximale veiligheidsmaatregelen nemen, zelfs het gebruik gewapende bewakers en de steun van de internationale bescherming van de marine. Deze aanwezigheid op zee heeft de afgelopen jaren grotendeels meer aanvallen voorkomen.

In West-Afrika, thij Golf van Guinee werd echter prime piraterij hotspot. Alle schepen die havens in de West-Afrikaanse regio tussen Ivoorkust en de Congo-rivier aanroepen, lopen gevaar voor verschillende niveaus van ernstige criminaliteit. Veiligheidskwesties hebben zeer regelmatig te maken met verstekelingen en overvallen en, vooral voor de Nigeriaanse kust, ook de highjacking van schepen en ontvoering van bemanning.

Andere gebieden waar piraterij nog steeds blijft hangen zijn de noordelijke kustdelen van de Golf van Bengalen en de zuidelijke Filippijnen.

Overval:

Beroving aan boord is een terugkerend fenomeen. Doelwitten zijn nautische equipments (verf, kabels, draden, reserveonderdelen, enz.). Soms zijn sommige havenfaciliteiten ‘beroemd’ om diefstal in hun installaties (grashutten!).

In 2019 is dit risico het grootst op de volgende gebieden:

  • Carraibean:
   • Mexico, Venezuela
  • Zuid-Amerika:
   • Peru, Brazilië
  • West-Afrika:
   • Golf van Guinee (Liberia naar Angola)
  • Oost-Afrika:
   • Noord-Mozambique, Kenia
  • Zuidoost-Azië:
   • Maleisië (alle gebieden),
   • Singapore (ankergebieden),
   • Indonesië (Sumatra’s oostkust, oostelijk en westelijk Kalimantan)
   • De zuidelijke Filippijnen.

1.2 LEYSSENS SECURITY GCV KAN HELPEN OM DE BEVEILIGING VAN DE ZEEVAART IN ‘HIGH RISK ZONES’ TE VERZEKEREN MET ‘ONLINE’ CURSUSSEN MARITIEME VEILIGHEID VOOR ZEEVARENDEN

De bedreigingen voor de internationale scheepvaart kunnen, structurele maritieme maatregelen zoals anti-boardingsystemen, gewapende bewakers aan boord en zelfs escortes door marineschepen noodzaken. Maar er kan ook een dringende behoefte ontstaan aan informatie en de bijkomende vorming van de bemanning om hen voor te bereiden op de uitdagingen van het varen door een risicogebied.

LEYSSENS SECURITY gcv heeft ‘online’ cursussen ontwikkeld voor Maritime beveiliging.
Deze cursussen bieden een oplossing voor de onmiddellijke behoeften voor verschillende cursussen op het gebied van maritieme beveiliging, waar ook het schip zich in op de werelzeëen bevindt en wanneer ook dat het nodig is. Overal waar er een internetverbinding is, kunnen de cursussen worden georganiseerd. Alles wat je nodig hebt is internetverbinding, een laptop, pen en papier.

LEYSSENS SECURITY gcv presenteert de volgende ‘online’ cursussen voor de internationale Maritieme gemeenschap:

 • Company Security Officer (CSO) (Model Course 3.20 IMO). (Inclusief de best beheerpraktijken om piraterij af te schrikken) (1490 €)
 • Beveiliging Course voor zeevarenden met beveiligingstaken (Model Cursus 3.26 IMO) (Inclusief de best management praktijken om piraterij af te schrikken) (800 €)
 • Security Course voor alle zeevarenden (Model Cursus 3.27 IMO) (400 €)

Alle cursussen volgen de normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat te behalen.

2. Online Maritieme beveiligingscursussen voor al het personneel van de Haveninstallaties

Leyssens Security presenteert de mogelijkheid voor de ISPS-vorming van al het personeel van de Haveninstallatie zonder beperkingen van de Covid19 pandemie door onlinecursussen voor:

 • Port Facility Security Officer (PFSO) (Model cursus 3.21 IMO) (1490 €)
 • Security Awareness training of Port Facility personnel with designated security duties (Model cursus 3.24 IMO) (800€)
 • Security awareness for all Port Facility personnel (Model cursus 3.25 IMO) (400 €)

Alle cursussen volgen de normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat te behalen.

Notities betreffende de Wet Jambon

1 WETENSWAARDIGHEDEN

De Wet JAMBON heeft de oude wet TOBBACK over Private beveiliging vervangen. Deze wet houdt belangrijke wijzigingen in voor de bewakingsactiviteiten uitgevoerd door Private bewaking. Er werden ook enkele ‘bewakingsactiviteiten’ toegevoegd.
Wij geven een samenvatting belangrijkste wijzigingen in het kader van toepassing van de ISPS Code in Havenbedrijven.

2 NOTIES OVER DE WET JAMBON VAN 02 OKTOBER 2017 INZAKE DE PRIVATE BEVEILIGING

2.1 DE WET REGLEMENTEERT

 • (Externe) Bewakingsonderneming
 • Interne bewakingsdiensten
 • Beveiligingsondernemingen

2.2 ZIJ VOORZIET 12 ‘BEWAKINGSACTIVITEITEN’

 1. Toezicht en/ of bescherming van goederen: dit is de klassieke vorm van bewaking
 2. Bescherming van personen (Body guarding)
 3. Toezicht en bescherming van waardenvervoer
 4. Beheer van alarmcentrales
 5. Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 6. Verrichten van bepaalde vaststellingen …. in opdracht van de Bevoegde overheid… (controle van parkeermeters…)
 7. Begeleiding van groepen met het oog op de verkeersveiligheid….

2.3 UITVOERING VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN

2.3.1 VEILIGHEIDSONDERNEMINGEN

Art. 4. Wordt als een bewakingsonderneming beschouwd, elke onderneming die bewakingsactiviteiten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maak.

2.3.2 INTERNE BEWAKINGSDIENST

Art. 5. Wordt als een interne bewakingsdienst beschouwd, elke interne dienst die bewakingsactiviteiten uitvoert:

 1. op de plaatsen, beheerd door de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert;
 2. voor derden die andere handelsactiviteiten verrichten dan het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, onder dezelfde handelsbenaming als de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert;
 3. voor rechtspersonen die behoren tot dezelfde verbonden of geassocieerde vennootschap, in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen;
 4. voor derden gevestigd op dezelfde site als de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert voor zover de opdrachten van deze derden verband houden met de opdrachten van de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert.

2.3.3 OPDRACHTEN

Voor een (externe) bewakingsonderneming geldt het specialiteitsbeginsel: zij mogen enkel bewaken en kunnen ook enkel opdrachten krijgen van de eigen hiërarchie. De klant moet zich dus steeds tot de bewakingsfirma richten om een opdracht te geven en deze te laten uitvoeren.
Voor de interne bewakingsdienst geldt deze beperking niet: zij mogen ook belast worden met andere taken

2.3.4 BEVOEGDHEDEN

2.3.4.1 TOEGANGSCONTROLES
2.3.4.1.1 ALGEMEEN, VAN TOEPASSING OP ALLE PLAATSEN WAAR VOLGENS DE WET PRIVATE BEWAKING MOGELIJK IS:

Art. 102. Bewakingsagenten kunnen bij de uitoefening van de bewakingsactiviteiten aan de toegang van de plaats die ze bewaken, personen controleren
Enige bedoeling:

 • nagaan of deze personen wapens, of gevaarlijke voorwerpen bezitten
 • inhoud van de bagage visueel controleren en
 • controleren of de betrokken persoon dergelijke goederen op zich draagt.

Art. 103. Bewakingsagenten kunnen met dezelfde doelstelling aan de toegang van de niet publiek toegankelijke plaatsen die ze bewaken voertuigen visueel controleren.
Art. 104. Enkel oppervlakkige betasting van de kledij van de betrokkene. Door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon; voor zover de betrokken personen zich vrijwillig aan deze controles onderwerpen.
Art. 105. Bewakingsagenten kunnen de toegang ontzeggen aan personen die:

 1. zich niet onderwerpen aan toegangscontrole;
 2. zonder toelating niet publiek toegankelijke plaatsen proberen te betreden;
 3. niet beschikken over het vereiste toegangsdocument;
 4. het goede verloop van het evenement kunnen verstoren;
 5. die de veiligheid van de aanwezigen of een veilige uitbating in het gedrang kunnen brengen.

Indien in het bezit van een wapen, verwittigt de bewakingsagent onmiddellijk de politiediensten.
Indien een persoon aan wie de toegang is ontzegd, toch probeert binnen te geraken, verwittigen de bewakingsagenten er hem van dat hem de toegang zal verhinderd worden.
Indien de betrokken persoon de toegangsweigering blijft negeren, kunnen de bewakingsagenten hem, zonder gebruik te maken van geweld of dwang, de toegang tot de plaats verhinderen.
Bewakingsagenten mogen de toegang tot een plaats niet weigeren of verhinderen op basis van een directe of indirecte discriminatie.
Art. 106. Bewakingsagenten kunnen, uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever, personen identiteitsdocumenten laten voorleggen:

 1. bij de toegang tot niet voor publiek toegankelijke plaatsen, gedurende de tijd nodig voor het nagaan van de identiteit; …

Bewakingsagenten kunnen geen identiteitsdocumenten kopiëren, inhouden of bewaren.

2.3.4.1.2 SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN VOOR DE PRIVATE BEWAKING BIJ TOEGANGSCONTROLE IN HET KADER VAN DE TOEPASSING VAN DE ISPS CODE

Art. 137. De bevoegdheden bedoeld in artikelen 140 en142 zijn van toepassing in luchthavens, internationale stations, op nucleaire sites, militaire domeinen, in de door de Koning bepaalde internationale instellingen of ambassades, in ISPS-havenfaciliteiten en in de SEVESO-inrichtingen.
Art. 140. Aanvullend op wat bepaald is in artikel 102, kunnen bewakingsagenten op de plaatsen zoals bedoeld in artikel 137 (incl. ISPS-havenfaciliteiten Art 137) toegangscontrole uitoefenen om te voorkomen dat wapens of andere gevaarlijke voorwerpen op de bewaakte plaats worden binnengebracht door:

 1. het doorzoeken van de bagage die personen bij zich dragen of de controle van personen door de oppervlakkige betasting van de kledij van de betrokken persoon;
 2. door de controle en doorzoeking van de voertuigen, met inbegrip van de bestuurderscabines, van voertuigen die een bewaakte, niet voor het publiek toegankelijke, plaats binnenkomen.

Art. 141. De oppervlakkige betasting bedoeld in artikel 140 kan alleen worden uitgevoerd door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon.
………………….
Art. 144. Bewakingsagenten kunnen op nucleaire sites of in ISPS-havenfaciliteiten, bij de uitoefening van de bewakingsactiviteit, bedoeld in artikel 3, 13°, door middel van detectiemiddelen nagaan of onbevoegden, zoals bedoeld in artikel 546/1 en 488quinquies van het Strafwetboek, zich verborgen houden in of aan voertuigen.
De betrokken bewakingsagenten verschaffen zich in geen geval toegang tot de voertuigen zelf. Als ze hebben gedetecteerd dat er zich personen in of aan voertuigen bevinden, verwittigen ze onmiddellijk de politie.

2.4 INZET VAN PRIVATE BEWAKING VOOR ORDERHANDHAVING INZAKE SOCIALE CONFLICTEN IS VERBODEN

Art 50 §1 van de wet:

Het is de bewakingsondernemingen…verboden:
a) Zich in te laten met of tussen te komen in een politiek of een arbeidsconflict.
b) Op te treden tijdens of naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politieke finaliteit.
c) Het is de ondernemingen… verboden toezicht te houden op politieke, filosofische, godsdienstige of vakbondsovertuigingen of op mutualistisch lidmaatschap en op de uiting van die overtuiging of dat lidmaatschap, alsmede te dien einde gegevensbanken aan te leggen.

2.5 DRAGEN VAN WAPENS (ART 101)

Het dragen van een wapen is slechts mogelijk bij de uitoefening van de bewakingsactiviteiten bedoeld in artikel 3, 1° en 2°, voor zover ze plaatsvinden op plaatsenwaar er geen andere personen geacht worden aanwezig te zijn dan bewakingsagenten, en bij de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 3, 3° en 5°.
Bewakingsagenten kunnen slechts wapens dragen voor zover dit noodzakelijk is doordat andere middelen of methodes het bijzondere veiligheidsrisico waaraan de bewakingsagenten zelf of de personen die ze beschermen zijn blootgesteld, op een onvoldoende wijze kunnen voorkomen of verhinderen.
Bewakingsagenten mogen hun wapen enkel gebruiken in geval van wettige verdediging.
De vuurwapens moeten bewaard worden in een wapenkamer onder de verantwoordelijkheid van een daartoe aangesteld personeelslid, het aantal en soort wapens kan beperkt worden, er moet een register van de wapens gehouden worden en de personeelsleden die wapens dragen moeten in een erkende schietstand opleiding en training krijgen.

2.6 DRAGEN VAN EEN UNIFORM (ART 95)

Het dragen van een werkkledij is zowel voor externe als interne bewakingsdiensten toegelaten op voorwaarde dat:

 • deze geen aanleiding kan geven tot verwarring met deze die agenten van de openbare macht dragen
 • het model ervan is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse zaken

2.7 DE VOERTUIGEN

De voertuigen van de beveiligingsdienst mogen geen verwarring scheppen met die van de politie. Zij mogen geen blauw flikkerlicht voeren en zeker geen dubbel geluidssignaal

Jacques LEYSSENS
Lic Crim RUG
Managing Director
LEYSSENS SECURITY gcv

Recente ISPS Opdrachten uitgevoerd door LEYSSENS SECURITY gcv in 2018

ISPS Assessment en Plan van de Haveninstallatie ‘Base Industrielle’ de TOTAL EP (Pointe-Noire, Congo)

ISPS Assessment en Plan van de Single Buoy Moorings ‘SBM Blue Water’ en ‘SBM Djeno’ TOTAL EP (Pointe-Noire, Congo)

ISPS Assessment en Plan van de offshore installatiesALIMA’ en ‘NKOSSA II’ Total EP (Pointe-Noire, Congo)

ISPS Assessment en Plan van de Haveninstallatie CSP ILOGS (Pointe-Noire, Congo)

ISPS Assessment en Plan van de haven ‘Port Autonome de Pointe-Noire’ (Congo)