Nederlands

LEYSSENS SECURITY g.c.v.

Nieuw: Nieuwe  Collectieve ISPS Cursussen PFSO NAMB

LEYSSENS SECURITY g.c.v., een door de overheid erkende onderneming voor veiligheidsadvies, werd in 2001 opgericht door Jacques Leyssens.

Op 18 september 2018 is LEYSSENS SECURITY gcv door het ministerie van Mobiliteit erkend als
Recognised Security Organisation (RSO) voor de toepassing van de ISPS Code (International Ship
and Port facility Security Code) in de Belgische havens en haveninstallaties.
Het managementteam van LEYSSENS SECURITY gcv beschikt over een uitgebreide Politionele,
criminologische en Maritieme ervaring, versterkt door een brede ervaring over Maritime
Business Management.

Van 2001 tot 2008 werkte Leyssens security in de banksector en deed vele tientallen security Audits van Bankkantoren over het ganse Vlaamse Land.

In 2004, vanaf het moment dat de International Ship and Port facility Security Code (ISPS Code) van de International Maritime Organisation wereldwijd werd toepasselijk verklaard, heeft LEYSSENS SECURITY verscheidene tientallen internationale ISPS opdrachten uitgevoerd in België en vooral in Afrika.

Tot de meest in het oog springende behoren de ISPS Assessments en Plans van Offshore installaties LIKOUF in Congo (Pointe Noire) voor TOTAL en in Kameroen (Douala) Komé Kribi 1 Marine Terminal voor COTCO (EXXON).

Ook grote havens behoorden tot het werkterrein van LEYSSENS SECURITY zoals Matadi (Congo RDC), Pointe Noire (Congo Brazzaville) Douala (Kameroen). In Kameroen werd de opdracht uitgevoerd voor de Wereldbank.

Wat kan Leyssens Security g.c.v. u bieden?

In de havensector:

ISPS assessments en Plans van havens en haveninstallaties (offshore en onshore) overeenkomstig met de ISPS Code en de plaatselijke wetgeving en reglementering.

ISPS cursussen voor individu’s en groepen; cursus PFSO (Port facility Security Officer), CSO (Company Security Officer), Awareness cursussen voor individu’s of groepen.

In de industrie:

 

Security assessment en het opstellen van een security plan overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en reglementering.

In Maritieme zaken:

Advies voor maritieme en havenautoriteiten

Beheer tussen havenfaciliteiten en verschillende instanties en tussenpersonen

Regelgeving van en behandeling van goederen in quarantaine

Richtlijnen in behandeling van onbekende of verdachte goederen

Traceer baarheid van eigenaar, verzender, stockage, transporteurs en behandeling per logistieke modus, ontvanger en uiteindelijke bestemmeling.

In Logistiek

Internationaal opererende organisaties hebben te maken met leveranciers, retailers, distributeurs, expediteurs en logistieke dienstverleners. Het grote aantal ketenpartners waarmee wordt samengewerkt brengt risico’s met zich mee die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de continuïteit en de kwaliteit binnen de supply chain

Vertragingen vb.: infrastructuur, communicatie, douane, logistieke partner keuze

Verlies vb.: diefstal, foute bestemming, natuur elementen. mechanische beschadiging

bederfbare goederen vb. : temp monitoring, exposure aan elementen die schaden kunnen veroorzaken, tijdbestek voor transport, condities voor transport

Traceerbaarheid in zowel locatie als conditie van de goederen en tijd

In de banksector:

Security Audits van bankkantoren

In de openbare sector:

Security audits voor dienstverlenende structuren

Personeel

LEYSSENS SECURITY gcv wordt geleid door een team waarvan de leden, elk in hun sector, beschikken over een lange ervaring. Zij kregen een academische vorming aan de Koninklijke Militaire school, de (vroegere) Rijkswachtschool voor Officieren, de Hogere Zeevaartschool, of/en een universiteit.
Zo beschikken zij over diploma’s van Rijkswachtofficier, Licentiaat in de criminologie, Kapitein ter Lange omvaart, Master Nautische Wetenschappen, Master in Business Administration, Master International Zeerecht (UFSIA), …

Andere sterke punten van Leyssens Security

LEYSSENS SECURITY is ook actief op het vlak van het verwerven van ISO normen door overheids- en privé organisaties.

ISO 31000:2009: Norm voor risicobeheer

ISO 22313: Societal security – Business continuity management systems – Maatschappelijke veiligheid – Bedrijfscontinuïteit management systemen – begeleiding

ISO 28000: Norm voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen